Słynne rzeźby


Rzeźbiarstwo ma piękną i długą tradycję. Już w czasach antycznych znakomici rzeźbiarze tworzyli wyśmienite dzieła sztuki, które – na całe szczęście – zachowały się do naszych czasów. Możemy je dziś podziwiać w wielu muzeach na całym świecie, oglądając ich przepych i elegancję.

Starożytni mistrzowie dłuta tacy jak Myron, Fidiasz czy Lizyp stworzyli wiele pięknych rzeźb, które do dziś stanowią kanony piękna. Któż bowiem nie zna słynnego „Dyskobola”, rzeźby przedstawiającej atletę tuż przed wyrzuceniem dysku? Prawie widzimy ten ruch, igranie mięśni pod skórą, pot na czole sportowca. Jednym z najbardziej znanych posągów jest oczywiście „Kolos Rodyjski”, którego znamy niestety jedynie z przekazów. Rzeźba miała być ustawiona u wejścia do portu na Rodos. To także jeden z siedmiu cudów świata!

Mistrzowie dłuta to, rzecz jasna, nie tylko starożytni. Michał Anioł, włoski artysta z epoki Odrodzenia, był prawdziwym człowiekiem renesansu. Malował, rzeźbił, tworzył, pisał, projektował… „Pieta watykańska”, „Bachus” czy „Dawid” to najsłynniejsze arcydzieła rzeźby autorstwa włoskiego artysty. Michał Anioł na całe wieki ustanowił kanon piękna i znakomite proporcje ciała ludzkiego.

Jedną z najsłynniejszych rzeźb z późniejszego okresu jest „Ekstaza św. Teresy” autorstwa Giovanniego Lorenzo Berniniego. Barokowa rzeźba ukazuje scenę widzenia Teresy, która doświadcza obecności anioła przeszywającego jej serce włócznią. Dzieło jest kwintesencją baroku i szczytowym osiągnięciem artysty.


468 ad