Tablice nagrobkowe


Tablica nagrobkowa jest często najważniejszym elementem nagrobka, gdyż to właśnie na nią zwracamy uwagę w pierwszej kolejności. Z tablicy nagrobkowej dowiadujemy się, kim była osoba zmarła, jakie nosiła imię i nazwisko, jak długo żyła. Dlatego na zaprojektowanie tablicy trzeba poświęcić sporo czasu lub chociaż dokładnie przedyskutować z wykonawcą pomnika wymiary tablicy, jej kolorystykę, kolor liter, umiejscowienie portretu zmarłego, tekst wyryty na tablicy, itp.

Najczęściej tablica nagrobkowa zawiera następujące dane: imię i nazwisko osoby zmarłej (lub osób, jeśli jest to grób dwuosobowy bądź grobowiec rodzinny), datę urodzin oraz śmierci, wyrażenie „Żył(a) lat xx”, motto lub cytat typu: „Bóg tak chciał”, „Kochający mąż i ojciec”, itp. Oczywiście nie są to sztywne reguły i jak najbardziej możemy dodać lub odjąć coś z tablicy. Jednak dane osoby zmarłej powinny być na niej widoczne, aby grób można było łatwo zidentyfikować. Na tablicy może się znaleźć również zdjęcie lub portret osoby zmarłej.

Jeśli pragniemy wyrazić cześć zmarłej osobie w sposób bardziej oryginalny, możemy pokusić się o zamieszczenie na tablicy wiersza, cytatu z książki bądź filmu czy innego elementu tekstowego. Nie bójmy się takich rozwiązań, jednak pamiętajmy, że moda przemija i o danej książce za kilka lat może już nikt nie pamiętać. Dbajmy o pamięć zmarłego i nie narażajmy go na śmieszność.


468 ad